Doorbreken laaggeletterdheid start in het gezin

Taalhuis Gemert-Bakel verlengt de succesvolle samenwerking tussen de lokale partners. De focus ligt echter ook steeds meer op het doorbreken van de cyclus. Dat betekent aanpakken van laaggeletterdheid binnen een gezin met Nederlands als eerste taal.

Al vier jaar werken Bibliotheek De Lage Beemden, ROC Ter AA, Stichting Lezen & Schrijven en de gemeente Gemert-Bakel succesvol samen aan het terugdringen van laaggeletterdheid. Daar komt nu Lumens als nieuwe partner bij. Dinsdag 8 maart ondertekenden zij het vernieuwde convenant. De vernieuwing zit ook in het uitbreiden van de ambities: meer mensen met Nederlands als eerste taal bereiken én het doorbreken van de cyclus door een gezinsaanpak. (tekst gaat verder onder de video)

Meedoen is belangrijk
Uit onderzoek blijkt dat in Gemert-Bakel het percentage laaggeletterdheid van de beroepsbevolking 17% is, waar deze voor heel Nederland 12% is. Van deze groep heeft 65% Nederlands als moedertaal. “Dat betekent dat alleen al in onze gemeente zo’n 3350 personen niet voldoende taalvaardig zijn om volwaardig mee te kunnen doen in de maatschappij. Dat moet anders”, zegt wethouder Wilmie Steeghs. “Iédereen moet kunnen meedoen. Daarom investeren we nóg meer in taalvaardigheid en digitale vaardigheden.”

Meer ambities
Het Taalhuis kent een breed aanbod om taal-, reken- en digitale vaardigheid van laaggeletterden te vergroten tot het niveau van zelfredzaamheid. Denk aan cursussen, het Taalcafé of taalmaatjes. “Taal is de sleutel tot begrijpen en begrepen worden”, benadrukt wethouder Steeghs. “Daarom breiden we uit met een gezinsaanpak. We steken in op de levensfasen van kind én ouders.” Die aanpak varieert van een workshop voor ouders die een kindje verwachten, een huisbezoek in het kader van Boekstart, de babybieb en het project ‘Voor jou en je kind’ voor oudere kinderen en hun ouders. Daarnaast zoekt het Taalhuis actief werkgevers op om maatwerk te bieden voor werknemers die ondersteuning kunnen gebruiken.

Maak het verschil
De inzet van het Taalhuis is van groot belang. Laaggeletterdheid voorkomen en terugdringen betaalt zich namelijk op alle fronten terug. Voor de persoon in kwestie, hun kinderen en daarmee uiteindelijk ook de maatschappij. Denk aan beter meedoen op het gebied van werk, een betere gezondheid en het beter kunnen begeleiden van de eigen kinderen. Dát maakt het verschil.