Militaire oefeningen

In week 41 houdt Defensie tussen 09.00 en 17.00 uur militaire oefeningen in onze regio. Dat kan voor hinder of overlast zorgen. Het gaat om trainingen met gevechtsvliegtuigen die steun moeten verlenen aan de trainende grondtroepen.

Wanneer er overlast of hinder wordt ervaren, kan men dit melden via het online klachtenformulier. Op luchtmacht.nl/vliegbewegingen is meer informatie over vliegbewegingen en trainingen te vinden. Operationele maar ook klimatologische omstandigheden kunnen ervoor zorgen dat trainingen anders verlopen dan vooraf aangekondigd.

Verantwoording foto: F15E Strike Eagle, publiek domein, Creative Commons PDM 1.0, door b3tarev3 (flickr.com).