Wethouder Van Dijk kritisch over provincieplan

Wethouder Inge van Dijk vindt dat de provincie met haar Provinciaal Inpassingsplan (PIP) N279 Asten-Veghel geen rekening houdt met de wensen van Gemert-Bakel. De gemeente wil 2×2 rijstroken en geen lange omleiding rond Brouwhuis, zeker niet zonder aansluiting voor Bakel. Van Dijk wijst erop dat de doorstroming van het verkeer op de N279 tussen Den Bosch en Veghel aanzienlijk is verbeterd sinds het aantal rijstroken daar is verdubbeld. Mocht Provinciale Staten akkoord gaan met het PIP dan kan kan Gemert-Bakel beroep aantekenen tot aan de Raad van State toe.