Gemeenteraad 05-07-2018 Gemert-Bakel (video)

Gemeenteraad Gemert Bakel 05-07-2018 punt 1t/m 5 Gemeenteraad Gemert Bakel 05-07-2018 punt6 t/m 17 Hamerstukken Gemeenteraad Gemert Bakel 05-07-2018 Punt 18 Detailhandel Gemeenteraad Gemert Bakel 05-07-2018 Punt 19 N2795 Gemeenteraad Gemert Bakel 05-07-2018 Punt 20 t/m 22 begroting Raad Gemert-Bakel 05-07-2018 Punt 20 22 1 CDA Raad Gemert-Bakel 05-07-2018 Punt 20 22 2 LR D66 Raad Gemert-Bakel 05-07-2018 Punt 20 22 3 DP Raad Gemert-Bakel 05-07-2018 Punt 20 22 4 SP Raad Gemert-Bakel 05-07-2018 Punt 20 22 5 VVD Raad Gemert-Bakel 05-07-2018 Punt 20 22 6 Weth De Ruiter Raad Gemert-Bakel 05-07-2018 Punt 20 22 7 Weth Steegh Raad Gemert-Bakel 05-07-2018 Punt 20 22 8 Weth v Dijk Raad Gemert-Bakel 05-07-2018 Punt 20 22 9 Weth v Extel Raad Gemert-Bakel 05-07-2018 Punt 20 22 10 Burg v Veen Raad Gemert-Bakel 05-07-2018 Punt 22 11 2e termijn Gemeenteraad Gemert Bakel 05-07-2018 Punt 23 Jenaplanschool Gemeenteraad Gemert Bakel 05-07-2018 Punt 24 bestemmingsplan Gemeenteraad Gemert Bakel 05-07-2018 Punt 25 toelating Jan Vroomen en sluiting