Collegebesluit maatschappelijke ondersteuning

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gemert-Bakel heeft het volgende vastgesteld:
Nadere regels maatschappelijke ondersteuning 2018 (volgnummer: 2018,20340)
De regels zijn op 31 januari 2018 bekendgemaakt op www.officielebekendmakingen.nl. Dit besluit kunt u snel terugvinden op https://zoek.officielebekendmakingen.nl . Vul onder Snelzoeken het volgnummer van het betreffende besluit als zoekterm in.