Begroting Gemert-Bakel niet unaniem aangenomen

De begroting in Gemert-Bakel is donderdag niet unaniem aangenomen. De Lokale Realisten konden zich niet in de begroting vinden. 14 moties en zes amendementen werden er ingediend. uiteindelijk werden maar een viertal behandeld.  CDA Gemert-Bakel beet de spits af met een presentatie die de woorden van fractie voorzitter van Dijk onderstreepten. De fractievoorzitter prees de samenwerking tussen de partijen zowel coalitie als oppositie.

 

Ton Vogels van de Lokale Realisten was de volgende spreker. Die had nogal wat kritische opmerkingen richting college o.a over zwembad, afboeking in De Rips en de Mortel en financiën . Het raadslid vond dat Gemert-Bakel niks had geleerd van het verleden.

 

Mevr. Steeghs van de Dorpspartij diende een aantal moties en amendementen in. Het woongenot van de inwoners had voorrang. Maar GB moest ook dementievriendelijk worden.

Henk Giebels van D’66 vroeg of de minister van Landbouw uitgenodigd kon worden. Dit naar aanleiding van de vee dichtheid in Gemert-Bakel en De Peel.

De heer Faelles van de OPA’s was blij dat de gemeente uit de ‘rode cijfers’. Hij vond het jammer dat schoolzwemmen is weggehaald. PvdA heeft geen moties of amendement zegt Peer Mastenbroek maar blijft kritisch op de investeringen.

Extra geld is er nu voor wandelsportvereniging ZUTH en scouting Willibrordus. Het college nam de motie van de Dorpspartij, Lokale Realisten en CDA over.  Het OZB zal niet worden verhoogd en Gemert-Bakel  gaat ook bekijken of de gemeente strategisch gelegen gronden in met name Gemert en Bakel moet en kan kopen.

Na stemming bleken de Lokale Realisten tegen de begroting te stemmen. Dit viel het CDA als coalitiepartij in verkeerde aarde en zij wilden, na een korte schorsing, van wethouder Bankers weten of hij loyaal bleef aan de afspraken binnen het college. Na de positieve beantwoording van die vraag was het CDA tevreden.