Afvalwijzer app niet altijd correct

De laatste weken merken we dat de nieuwe ´Afvalwijzer app´ en www.mijnafvalwijzer.nl niet altijd de juiste informatie bevat. Dat betreuren wij. We adviseren u daarom om, tot de Afvalwijzer volledig actueel is, ook de algemene afvalkalender 2018 te raadplegen om te zien wanneer welk afval wordt opgehaald.
Oud papier
Lokale verenigingen halen huis-aan-huis het oud papier op. De gebruikelijke ophaaldag die zij hanteren, blijft hetzelfde.