Raadsvergadering 9-11-2017 Gemert-Bakel

Gemeenteraadsvergadering  van 9 november bevatte voornamelijk de begroting.

1 Opening en mededelingen 03 Beëdigen voorzitter rekenkamercommissie 04 Vragenrecht Dhr v Eck over fietsbrug 04a Vragenrecht Dhr Giebels en Mastenbroek 05 Vaststellen verg 05-10-2017 06 ingekomen stukken Dhr Giebels 07 Hamerstukken 11 Afspraken debat 11a 1e termijn CDA 11b 1e termijn Lokale Realisten 11c 1e termijn Dorpspartij 11d 1e termijn D66 11e 1e termijn OPA 11f 1e termijn PvdA 11g Benoemen moties 11h Reactie College Weth De Ruiter 11i Reactie College Weth v Extel 11j Reactie College Weth Bevers 11k Reactie College Weth Bankers 11l Reactie College Burgemeester van Veen 11m 2e termijn CDA 11n 2e termijn Lokale Realisten 11o 2e termijn Dorpspartij 11p 2e termijn D66 11q 2e termijn OPA 11r 2e termijn Pvd A 11s 2e termijn Afsluiting 12 Stemmingen 12a Vraag CDA aan Weth Bankers 13 Eigen bijdrage WMO Interview Inge van Dijk Interview Ton Vogels